Share rau dâm ngon dễ ăn cho ae trải nghiệm

hello ae mình là mem mới của diễn đàn này nhưng mà đã có kinh nghiệm chăn rau 5-7 năm rồi :d nay nhân dịp ra mắt ae diễn đàn có ít rau dâm dễ ăn muốn share cho ae
Trước kia mình hay hỗ trợ qua zl mà dạo này zl hay quét quá và ae cũng k tiện qua zl nên mình quyết định mở hỗ trợ ae qua tele.gra.m cho dễ :d ae nào muốn thì nhắn qua tele.gra.m 0.5 tám 9. Chín .1. Không. 6.hai.6 nhé
 
Bên trên